Thí sinh chọn 1 trong 2 bộ câu hỏi phía dưới để tham gia thi

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 1 tài khoản và dự thi 1 lần duy nhất. Trong quá trình cuộc thi diễn ra, nếu Ban Tổ chức phát hiện thí sinh sử dụng nhiều tài khoản để dự thi thì kết quả sẽ bị hủy.

Chi tiết thể lệ, mời thí sinh xem tại đây