Pricing Tables

[vc_row css=”.vc_custom_1443172166750{padding-top: 50px !important;}”][vc_column][pricingtable title=”Free” price=”$0″ time=”/month” btntext=”Order Now” btnlink=”#” width=”20%”]

 • Quad Core Processor
 • 10GB Hardisk
 • 8GB Ram
 • Admin Area
 • Unlimited Mail
 • 24/7 Free Support

[/pricingtable][pricingtable title=”Basic” price=”$29″ time=”/month” btntext=”Order Now” btnlink=”#” width=”20%”]

 • Quad Core Processor
 • 10GB Hardisk
 • 8GB Ram
 • Admin Area
 • Unlimited Mail
 • 24/7 Free Support

[/pricingtable][pricingtable title=”Silver” price=”$59″ time=”/month” btntext=”Order Now” btnlink=”#” width=”20%” featured=”yes”]

 • Quad Core Processor
 • 10GB Hardisk
 • 8GB Ram
 • Admin Area
 • Unlimited Mail
 • 24/7 Free Support

[/pricingtable][pricingtable title=”Gold” price=”$99″ time=”/month” btntext=”Order Now” btnlink=”#” width=”20%”]

 • Quad Core Processor
 • 10GB Hardisk
 • 8GB Ram
 • Admin Area
 • Unlimited Mail
 • 24/7 Free Support

[/pricingtable][pricingtable title=”Platinum” price=”$199″ time=”/month” btntext=”Order Now” btnlink=”#” width=”20%”]

 • Quad Core Processor
 • 10GB Hardisk
 • 8GB Ram
 • Admin Area
 • Unlimited Mail
 • 24/7 Free Support

[/pricingtable][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1443172265703{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column][pricingtable title=”Basic” price=”$29″ time=”/month” btntext=”Order Now” btnlink=”#” width=”25%” style=”dark”]

 • Quad Core Processor
 • 10GB Hardisk
 • 8GB Ram
 • Admin Area
 • Unlimited Mail
 • 24/7 Free Support

[/pricingtable][pricingtable title=”Silver” price=”$59″ time=”/month” btntext=”Order Now” btnlink=”#” width=”25%” featured=”yes” style=”dark”]

 • Quad Core Processor
 • 10GB Hardisk
 • 8GB Ram
 • Admin Area
 • Unlimited Mail
 • 24/7 Free Support

[/pricingtable][pricingtable title=”Gold” price=”$99″ time=”/month” btntext=”Order Now” btnlink=”#” width=”25%” style=”dark”]

 • Quad Core Processor
 • 10GB Hardisk
 • 8GB Ram
 • Admin Area
 • Unlimited Mail
 • 24/7 Free Support

[/pricingtable][pricingtable title=”Platinum” price=”$199″ time=”/month” btntext=”Order Now” btnlink=”#” width=”25%” style=”dark”]

 • Quad Core Processor
 • 10GB Hardisk
 • 8GB Ram
 • Admin Area
 • Unlimited Mail
 • 24/7 Free Support

[/pricingtable][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1443172233833{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}”][vc_column][pricingtable title=”Basic” price=”$29″ time=”/month” btntext=”Order Now” btnlink=”#” width=”33.33%”]

 • Quad Core Processor
 • 10GB Hardisk
 • 8GB Ram
 • Admin Area
 • Unlimited Mail
 • 24/7 Free Support

[/pricingtable][pricingtable title=”Silver” price=”$59″ time=”/month” btntext=”Order Now” btnlink=”#” width=”33.33%” featured=”yes”]

 • Quad Core Processor
 • 10GB Hardisk
 • 8GB Ram
 • Admin Area
 • Unlimited Mail
 • 24/7 Free Support

[/pricingtable][pricingtable title=”Gold” price=”$99″ time=”/month” btntext=”Order Now” btnlink=”#” width=”33.33%”]

 • Quad Core Processor
 • 10GB Hardisk
 • 8GB Ram
 • Admin Area
 • Unlimited Mail
 • 24/7 Free Support

[/pricingtable][/vc_column][/vc_row]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *